Έγκριση ένδειξης Ενοποιημένου Οικονομικού Αποτελέσματος για το 2008 – Ημερ. 26/2/2009