ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/10/2019: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ