Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 26ης Ιουνίου, 2009 – Ημερ. 26/6/2009