Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 11/6/2008 – Ημερ. 12/6/2008