Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 31/7/2007 – Ημερ. 1/8/2007