Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 27 Ιουνίου 2012- Ημερ. 27/06/12