Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 16/5/2008 – Ημερ. 16/5/2008