Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 20 Ιουνίου – Ημερ. 22/06/2007