Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 8/11/2007 – Ημερ. 8/11/2007