Αποφάσεις συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Μαϊου 2012 – Ημερ. 21/5/2012