Αποφάσεις συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 7 Ιουνίου 2012- Ημερ. 07/06/12