Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 29 Μαρτίου, 2010 – Ημερ. 29/3/2010