Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 29 Απριλίου, 2009 – Ημερ. 29/4/2009