Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου 5ης Ιουνίου 2009 – Ημερ. 5/6/2009