Αποφάσεις 5ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 28 Ιουνίου 2011 – Ημερ. 28/6/2011