Βελτιωμένα αναμένονται τα αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο 2010 – Ημερ. 29/6/2010