Διευκρίνηση σε ανακοίνωση 22/6/2007 – Ημερ. 26/06/2007