Διευκρίνηση σε ανακοίνωση 22/6/2007 – Ημερ. 5/12/2007