Εγκριση Ενδειξης Ενοποιημένου Οικονομικού Αποτελέσματος για το 2009 – Ημερ. 25/2/2010