Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για την περίοδο 01/07/11 – 17/11/11 – Ημερ. 18/11/2011