Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 17 Μαίου 2010 – Ημερ. 18/5/2010