Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για την περίοδο από 30 Αυγούστου έως 14 Νοεμβρίου 2010 – Ημερ. 15/11/2010