Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης για την περίοδο 1/1/2009 – 17/5/2009 – Ημερ. 18/5/2009