Εγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 23 Μαίου 2011 – Ημερ. 24/5/2011