Εγκριση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων 2009 και Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης για την περίοδο 18/5/2009-27/8/2009 – Ημερ. 28/8/2009