Εγκριση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων 2010 και Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης για την περίοδο 18/5/2010-29/8/2010 – Ημερ. 30/8/2010