Εγκριση εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων 2011 και ενδιάμεσης κατάστασης διαχείρισης για την περίοδο 24/5/2011-29/8/2011 – Ημερ. 30/8/2011