Εγκριση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων 2012 και Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για 01/01/2012 – 30/06/2012 – Ημερ. 30/08/2012