Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων για 10/6/2009-13/5/2010 – Ημερ. 14/5/2010