Μειωμένα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2011 – Ημερ. 17/6/2011