Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Φεβρουαρίου 2010 – Ημερ. 10/2/2010