Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Μαίου 2010 – Ημερ. 7/5/2010