Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2010 – Ημερ. 3/8/2010