Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2009 – Ημερ. 9/4/2009