Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Μαίου 2009 – Ημερ. 4/5/2009