Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Αυγούστου 2009 – Ημερ. 3/8/2009