Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Νοεμβρίου 2009 – Ημερ. 13/10/2009