Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 21 Μαίου 2012 – Ημερ. 16/5/2012