Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 7 Ιουνίου 2012 – Ημερ. 28/5/2012