Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 13Ιουλίου 2012 – Ημερ. 29/06/12