Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2012 – Ημερ. 7/8/12