Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου 2011 – Ημερ. 2/8/2011