Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2011 – Ημερ. 4/11/2011