Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Απριλίου 2012 – Ημερ. 12/04/2012