Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 10 Νοεμβρίου, 2008 – Ημερ. 14/10/2008