Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 16/5/2008 – Ημερ. 13/5/2008