Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 20/2/08 – Ημερ. 6/2/2008