Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου, 2008 – Ημερ. 5/8/2008