Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 26 Φεβρουαρίου 2009 – Ημερ. 11/2/2009