Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 29/2/2008 – Ημερ. 21/2/2008